mgr Beata Klimczak
dyrektor

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • zarządzanie w oświacie
 • TUS – kurs kwalifikacyjny
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Katarzyna Kraszewska
wychowawca

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie muzyczne
 • terapia ręki
 • pedagogika specjalna-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Anna Kuś
wychowawca

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

mgr Urszula Kisiała
wychowawca

 • pedagogika przedszkolna

mgr Iwona Witoszek
wychowawca

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
wychowawca

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • wychowanie plastyczne – specjalność malarska
 • oligofrenopedagogika
 • TUS – kurs kwalifikacyjny
 • pedagogika specjalna-edukacja terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Karolina Kopiec
wychowawca

 • filolog angielski
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

mgr Anna Wałach
wychowawca

 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

PRACOWNICY KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA Im. DZIECIĄTKA JEZUS W CIESZYNIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA: mgr Beata Klimczak

Wychowawcy w poszczególnych grupach:
SÓWKI (3-latki) – mgr Katarzyna Kraszewska, mgr Urszula Kisiała
ŚWIETLIKI (4-latki) – mgr Karolina Kopiec, mgr Anna Wałach
KRASNALE (5-latki ) – mgr Anna Kuś, mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek
SŁONECZKA (6-latki) – mgr Iwona Witoszek
ks. Adrian Pietrasina – nauczyciel religii katolickiej
mgr Janusz Lerch – nauczyciel religii ewangelickiej

Pomoce nauczyciela:
Jolanta Trombik – Sówki
Bogusława Sołecka – Świetliki
Natalia Kobielus– Krasnale
Bernadeta Dąbrowska, Monika Sobieska – Słoneczka

Specjaliści:
mgr Olga Chybiorz – psycholog, surdopedagog, wczesne wspomaganie
mgr Łukasz Ponikiewski – rehabilitant, fizjoterapeuta
mgr Agata Wierońska- logopeda
mgr Agnieszka Kuszewska-Szewieczek – pedagog specjalny
mgr Anna Kuś – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

Kierownik ds. gospodarczych: Beata Kościółek

Kuchnia:
Barbara Foltyn – intendent
Renata Gancarz – szef kuchni
Ewa Kubik – kucharka
Stanisława Byrtek – kucharka