5.30 – 7.45

  • Schodzenie się dzieci.
  • Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

7.45 – 8.25

  • Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
  • Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.25- 10.45

  • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery.

10.45- 11.45

  • Czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11.45- 13.45

  • Odpoczynek poobiedni. Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe.

13.45- 14.15

  • Podwieczorek I

14.15- 16.30

  • Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

15.30

  • Podwieczorek II