Terapia ręki w I semestrze prowadzona przez Sylwię Jedzok.
Terapia ręki grupa 1 prowadzona przez Katarzynę Kraszewską.
Terapia ręki grupa 2 prowadzona przez Magdalenę Rutkowską.